Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Inspektor ochrony danych. Część 1 - Wyznaczenie inspektora

300.00 PLN
(Including tax)
+
Our advantages [CLONE]

999 months warrantyGuarantee for all purchased goods in our online store is 12 months

SMS notificationYou receive SMS messages about each stage of your order.

Return and exchange - no problemYou can return the items purchased within 14 days. The goods must be in normal condition and have all the factory packages.

Different payment methodsPay orders in convenient ways: cash to the courier, by bank transfer on the receipt of the bank or by credit card right at the time of the order.

Best priceWe are proud of our prices, hundreds of customers check them every day, which give a choice to our online store!

Payment methodPrzelewy online TrenerRyszard Bielewicz

Inspektor ochrony danych (IOD). Wyznaczenie, zakres działania, miejsce w organizacji, na podstawie

·Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej: Ustawa)

 

 

Grupa docelowa:               

 • osoby mające wiedzę na temat przepisów RODO
 • osoby decydujące o zasadach przetwarzania danych w podmiotach
 • osoby pełniące funkcję IOD
 • osoby mające zamiar pełnić funkcję IOD
 • kierownicy działów kadr i działów IT

 

Wiedza

znajomości obowiązków IOD

znajomość obowiązków administratora danych

znajomość wybranych elementów dokumentacji wymaganej przez RODO

znajomość zasad tworzenia i prowadzenia wymaganych rejestrów

 

Umiejętności:                    

przeprowadzenie audytu

ocena skutków dla ochrony danych

analiza ryzyka 

identyfikacja czynności przetwarzania

identyfikacja obszarów zagrożenia

                                         

Kompetencje:                    

kultura i etyka przetwarzania danych osobowych

wiedza dotycząca funkcjonowania IOD w podmiocie

wiedza dotycząca podziału obowiązków w podmiocie w zakresie bezpieczeństwa danych

egzekwowanie wymagań w związanych z funkcjonowanie IOD

bezpieczeństwo podmiotu w ramach RODO

 

 • Ochrona danych do 25 maja 2018 roku
  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Zbiory danych osobowych
 • RODO jako zły akt prawny
  • czego nie wiemy
  • odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
 • Przypomnienie podstawowych definicji
 • Obowiązkiem niektórych administratorów i podmiotów przetwarzających /…/
 • Zastępca IOD – przykład dobrych przepisów prawnych
 • „Certyfikowane szkolenie”, „Certyfikowany kurs” – działanie fałszywego marketingu
 • Niezbędna wiedza fachowa
  • jak ją określić
  • różne zakresy w zależności od administratora
 • Doświadczenie IOD, a potrzeba dodatkowych szkoleń
  • zalecenia inspektorów pracujących w UE, czy są osiągalne?
  • jak je zdobyć?
 • wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań” – opinia EROD
 • Każdy może być IOD, ale nie każdy powinien” – Jan Feliński Prezes Zarządu Stowarzyszenia IOD (prawo.pl)
 • Formy współpracy z inspektorem
 • Konflikt interesów jako element powoływania IOD
 • Publikowanie danych IOD
  • sprzeczność między RODO a Ustawą
  • gdzie i w jaki sposób udostępniamy dane IOD
  • dlaczego publikujemy imiona i nazwiska IOD
 • Wyznaczenie IOD dla grupy przedsiębiorstw
 • Uprawnienia IOD
  • na czym powinno polegać „wsparcie ze strony kadry kierowniczej
  • wymiar czasu i wsparcie finansowe – czy można je określić?
  • dostęp do wszystkich działów organizacji – czy to się uda?
  • aktualizowanie wiedzy – gdzie i za czyje pieniądze?
  • uprawnienia IOD a konflikt interesów
 • Obowiązki administratora względem IOD
  • czy administrator może zmusić IOD do podjęcia określonego stanowiska?
  • w jakiej sytuacji można IOD zwolnić z pracy?
 • Zadania IOD
  • monitorowanie, czyli zrób audyt (podstawowe informacje na temat audytów)
  • rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych i rejestrowaniu czynności przetwarzania
 • Siedem funkcji IOD według Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS)
 • Sugerowana kolejność działań IOD
  • dlaczego ważnym jest poznanie struktury podmiotu?
  • w czym mogą pomóc rozmowy z kierownictwem najwyższego szczebla? czego kierownictwo nie powie
  • kto musi prowadzić rejestry i dlaczego wszystkie podmioty?
   • przykładowe rejestry (przygotowanie wzorów dokumentów)
   • próba doboru odpowiednich klauzul informacyjnych
  • czy wszystkie czynności przetwarzania spełniają wymagania RODO?
  • ocena ryzyka wynikającego z operacji przetwarzania
   • zgłoszenie ryzyka
   • działania łagodzące lub alternatywne (próba przygotowania takich działań)
 • Kiedy powołanie IOD jest obowiązkowe
  • podmiot publiczny – omówienie z przykładami
  • „główna działalność, regularne i systematyczne” – co się za tym kryje? przykłady głównej działalności
  • „duża skala” – czego jeszcze nie wiemy?
 • Dlaczego czasami lepiej powierzyć funkcję IOD podmiotowi zewnętrznemu?
Available devices:
 • Desktop
 • Mobile
 • Tablet
Język:
 • Polish
Kometencje :
 • ochrona danych osobowych
Payment method :
 • Przelewy online
Training form:
 • Video
Training type:
 • online
Brand:
Ryszard Bielewicz
Possibly you may be interested
Fast and high quality delivery

Our company makes delivery all over the country

Quality assurance and service

We offer only those goods, in which quality we are sure

Returns within 30 days

You have 30 days to test your purchase